Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Mgamers
Dato: 1. april 2023
Tidspunkt: kl. 13.00
Sted: Personalerum ved siden af køkken
Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om den kommunale dialog og de påkrævede ændringer og foreningens fremadrettede drift ved kasserer Søren Frederiksen
 3. Ændring af vedtægter som folkeoplysende forening
  3a) Foreningens hjemsted
  3b) Foreningens formål
  3c) Medlemmer
  3d) Stemmeret
  3e) Bestyrelsens sammensætning
  3f) Regnskab og formueforhold
  3g) Foreningskonto
  3h) Ændring af paragraffer
 4. Eventuelt.

Loading